Munksnejdens Pensionärer rf
Munksnejdens pensionärer r.f. höll sitt årsmöte 10.3.2022. Styrelsens sammansättning är år 2023:

Styrelse:

ordförande    Eva Stockmann, viceordförande Sune Almqvist, sekreterare Mimi Wiik, kassör Jeanette Häkli, värdinna Mariana Cedercreutz, medlemssekreterare Christina Fraser, medlem Wolter Ramsay.          

Månadsprogram, se Kalender                                  

Återkommande program:

- Promenaderna i Munksnäs fortsätter som tidigare alla måndagar och onsdagar med start kl. 11.00 från Bredviksplatsen vid Café Tarina.

- Bridge, tisdagar kl.13 i Servicecentralen, Bredviksvägen 30, 00330, 2.vån klubbrum

- Qi gong, tisdagar kl. 15.15 i Servicecentralen, Bredviksvägen 30, 00330

- Dataklubben 16.3, 30.3, 20.4 och 4.5 i Servicecentralen, 2 vån.

Dataklubben har en egen Facebookgrupp som hittas på Facebook (FB) genom att söka på "Munksnejdens pensionärers dataklubb". Gruppen är privat och kräver medlemskap. När man väl hittat gruppens sida skall man skicka en medlemsförfrågan till administratören. När den är beviljad får man ett meddelande och kan sedan delta i diskussionen. Det krävs förstås att man har ett användarkonto på FB, men det är inte svårt att göra på egen hand.

Kontaktuppgifterna är:

Christian Backman: tel. 040 367 2915, e-post ch.backman@outlook.com

Sven-Erik Krogius: tel. 0400 700171 , e-post skrogius@winwap.com

Följ också med vad som händer i Svenska Pensionärsförbundet https://www.spfpension.fi/sv/start/

Obs! Se upp för falska supportsamtal, bluffsamtal och bedrägeriförsök

Många pensionärer har blivit kontaktade av en person som säger att hon ringer från MIcrosoft. Detta är ett bedrägeriförsök. Öppna aldrig epost-bilagor som verkar främmande och uppge aldrig oförsiktigt bankkontonummer. Kontrollera hellre flera gånger vad saken gäller. Rådfråga sakkunniga innan du gör något som du inte har en full koll på!

 

 

 

 

 

Resan till svenskbygderna i Estland

Utfärden till Emil Wikströms ateljé Visavuori 

 

 

 

Länk till Samrådets kalender

http://seniorer.fi