Munksnejdens Pensionärer rf
Munksnejdens pensionärer r.f. höll sitt årsmöte 10.3.2022. Styrelsens sammansättning är år 2022:

Styrelse:

ordförande    Eva Stockmann, viceordförande Sune Almqvist, sekreterare Mimi Wiik, kassör Jeanette Häkli, värdinnor Barbro Cedercreutz och Mariana Cedercreutz, medlemssekreterare Christina Fraser, medlem George Ramsay.          

Månadsprogram, se Kalender                                  

Återkommande program:

- Promenaderna i Munksnäs fortsätter som tidigare alla måndagar och onsdagar med start kl. 11.00 från Bredviksplatsen vid Café Tarina.

- Bridge, tisdagar kl.13 i Servicecentralen, Bredviksvägen 30, 00330, 2.vån klubbrum

- Qi gong, tisdagar kl. 15.15 i Servicecentralen, Bredviksvägen 30, 00330

- Dataklubben ingen verksamhet under höstterminen.

Dataklubben har en egen Facebookgrupp som hittas på Facebook (FB) genom att söka på "Munksnejdens pensionärers dataklubb". Gruppen är privat och kräver medlemskap. När man väl hittat gruppens sida skall man skicka en medlemsförfrågan till administratören. När den är beviljad får man ett meddelande och kan sedan delta i diskussionen. Det krävs förstås att man har ett användarkonto på FB, men det är inte svårt att göra på egen hand.

Kontaktuppgifterna är:

Christian: tel. 040 367 2915, e-post ch.backman@outlook.com

Svenne: tel. 0400 700171 , e-post skrogius@winwap.com

Följ också med vad som händer i Svenska Pensionärsförbundet https://www.spfpension.fi/sv/start/

 

Via länken här kan du se rekommendationerna och begränsningarna för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På webbplatserna finns också närmare information om epidemiläget i sjukvårdsdistrikten samt Hur göra vid misstanke om coronavirus?.

 

Obs! Microsoft varnar för falska supportsamtal, bluffsamtal och bedrägeriförsök

Många pensionärer har blivit kontaktade av en person som säger att hon ringer från MIcrosoft. Detta är ett bedrägeriförsök. Mera information om detta nedan. Den svenska texten är från Microsofts sida i Sverige och följaktligen gäller telefonnumret endast polisen i Sverige. Den andra texten på finska gäller Finland.

https://news.microsoft.com/sv-se/2020/01/20/microsoft-varnar-for-falska-supportsamtal-bluffsamtal-och-bedrageriforsok-2/

https://www.microsoft.com/fi-fi/wdsi/threats/support-scams

 

För information om coronaviruset se https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

 

 

 

 

 

Resan till svenskbygderna i Estland

Utfärden till Emil Wikströms ateljé Visavuori 

 

 

 

Länk till Samrådets kalender

http://seniorer.fi