Munksnejdens Pensionärer rf

Årsmötet valde följande styrelse för år 2021:

ordförande    Eva Stockmann, medlemmar   Sune Almqvist, Barbro Cedercreutz, Mariana Cedercreutz, Jeanette Häkli, Siv Lindholm, George Ramsay, Mimi Wiik.                                             

Föreningen har en aktivitet som fortsätter hela sommaren. 

Promenaderna i Munksnäs fortsätter som tidigare alla måndagar och onsdagar med start kl. 11.00 från Bredviksplatsen vid Café Tarina.

 

Följ också med vad som händer i Svenska Pensionärsförbundet https://www.spfpension.fi/sv/start/

 

Via länken här kan du se rekommendationerna och begränsningarna för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På webbplatserna finns också närmare information om epidemiläget i sjukvårdsdistrikten samt Hur göra vid misstanke om coronavirus?.

 

 

Obs! Microsoft varnar för falska supportsamtal, bluffsamtal och bedrägeriförsök

Många pensionärer har blivit kontaktade av en person som säger att hon ringer från MIcr0soft. Detta är ett bedrägeriförsök. Mera information om detta nedan. Den svenska texten är från Microsofts sida i Sverige och följaktligen gäller telefonnumret endast polisen i Sverige. Den andra ftexten på finska gäller Finland.

https://news.microsoft.com/sv-se/2020/01/20/microsoft-varnar-for-falska-supportsamtal-bluffsamtal-och-bedrageriforsok-2/

https://www.microsoft.com/fi-fi/wdsi/threats/support-scams

Dataklubben fungera på distans under coronatiden

Dataklubben är under dessa coronatider tänkt att fungera på distans som så mycket annat. Sedan, om situationen lugnar ner sig, kan saken omprövas. De kanaler som står till buds är e-post, telefon eller föreningens Facebookgrupp för dataklubben. Fördelen med Facebookgrupp och e-post är att de alltid är tillgängliga - svaren kommer förhoppningsvis i sinom tid. 

Gruppen hittas på Facebook (FB) genom att söka på "Munksnejdens pensionärers dataklubb". Gruppen är privat och kräver medlemskap. När man väl hittat gruppens sida skall man skicka en medlemsförfrågan till administratören. När den är beviljad får man ett meddelande och kan sedan delta i diskussionen. Det krävs förstås att man har ett användarkonto på FB, men det är inte svårt att göra på egen hand.

Kontaktuppgifterna är:

Christian: tel. 040 367 2915, e-post ch.backman@outlook.com

Svenne: tel. 0400 700171 , e-post skrogius@winwap.com

 

För information om coronaviruset se https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

 

 

 

 

 

Resan till svenskbygderna i Estland

Utfärden till Emil Wikströms ateljé Visavuori 

 

 

 

Länk till Samrådets kalender

http://seniorer.fi