Munksnejdens Pensionärer rf


Här hittar du program hösten 2020 Programmet får du fram genom att klicka.

Coronaepidemin är inte förbi. Försiktighet gäller vid våra möten. Vi håller avstånd och rekommenderar att du bär munskydd och tvättar händerna. Munskydd och handdesinfektionsmedel finns på plats. Har du förkylningssymptom, stanna hemma.

Vi vill erbjuda regelbundna möten och träffar - vi vill pröva oss framåt istället för att stänga möjligheterna för att upprätthålla kontakten bland medlemmarna. På grund av att Munksnejdens servicecentral och Munkshöjdens kyrkas församlingssal är stänga möts vi den närmaste tiden i  Gullkronasalen, Folkhälsan, Mannerheimvägen 95 med ingång via Café Blanka. Deltagandet i dessa möten måste dock begränsas för att kunna hålla rekommenderat avstånd och därför blir förhandsanmälning till möten obligatorisk.  Tyvärr måste vi klara oss utan kaffeservering. Vi följer myndigheternas aktuella rekommendationer angående antalet deltagare vid våra möten.

Via länken här kan du se rekommendationerna och begränsningarna för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På webbplatserna finns också närmare information om epidemiläget i sjukvårdsdistrikten samt Hur göra vid misstanke om coronavirus?.

I november har vi inbokat tre teaterbesök och ett besök på Ateneum. Dessa följer strikt säkerhetsrekommendationerna för undantagstillståndet orsakat av coronapandemin. Aktuell information om hur du ska göra och röra dig finns på respektive teaters och Ateneum hemsidor. Här är länkar till dessa hemsidor:

https://lillateatern.fi/infor-besoket/ , https://svenskateatern.fi/sv/start/,

https://ateneum.fi/direktiv-for-ett-tryggt-museibesok/?lang=sv

Vi hoppas att programmet kan inspirera och ge glädje. Och så hoppas vi innerligt att corona- situationen inte gör att planerna ytterligare måste ändras!

Obs! Microsoft varnar för falska supportsamtal, bluffsamtal och bedrägeriförsök

Många pensionärer har blivit kontaktade av en person som säger att hon ringer från MIcr0soft. Detta är ett bedrägeriförsök. Mera information om detta nedan. Den svenska texten är från Microsofts sida i Sverige och följaktligen gäller telefonnumret endast polisen i Sverige. Den andra ftexten på finska gäller Finland.

https://news.microsoft.com/sv-se/2020/01/20/microsoft-varnar-for-falska-supportsamtal-bluffsamtal-och-bedrageriforsok-2/

https://www.microsoft.com/fi-fi/wdsi/threats/support-scams

Dataklubben fungera på distans under coronatiden

Dataklubben är under dessa coronatider tänkt att fungera på distans som så mycket annat. Sedan, om situationen lugnar ner sig, kan saken omprövas. De kanaler som står till buds är e-post, telefon eller föreningens Facebookgrupp för dataklubben. Fördelen med Facebookgrupp och e-post är att de alltid är tillgängliga - svaren kommer förhoppningsvis i sinom tid. Telefonsupport ges de tider då vi annars skulle ha träffats i Servicecentralen. Dessa är följande torsdagar kl. 15.00-16.30 :   17.9., 1.10.,  15.10.,  5.11.,  19.11,  3.12.

Gruppen hittas på Facebook (FB) genom att söka på "Munksnejdens pensionärers dataklubb". Gruppen är privat och kräver medlemskap. När man väl hittat gruppens sida skall man skicka en medlemsförfrågan till administratören. När den är beviljad får man ett meddelande och kan sedan delta i diskussionen. Det krävs förstås att man har ett användarkonto på FB, men det är inte svårt att göra på egen hand.

Kontaktuppgifterna är:

Christian: tel. 040 367 2915, e-post ch.backman@outlook.com

Svenne: tel. 0400 700171 , e-post skrogius@winwap.com

 

För information om coronaviruset se https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

 

 

 

 

 

Resan till svenskbygderna i Estland

Utfärden till Emil Wikströms ateljé Visavuori 

 

 

 

Länk till Samrådets kalender

http://seniorer.fi