Munksnejdens Pensionärer rf

                       

Bästa medlem i föreningen Munksnejdens pensionärer

Hoppas du känner dig trygg och mår bra.

 

Vi önskar alla en skön midsommar!

 

För information om coronaviruset se https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

 

 

 

 

Resan till svenskbygderna i Estland

Utfärden till Emil Wikströms ateljé Visavuori 

 

 

 

Länk till Samrådets kalender

http://seniorer.fi