Munksnejdens Pensionärer rf

Föreningen har tillsvidare beslutat inhibera alla kommande program denna vår.

Eftersom vi dagligen möter pensionärer, många i hög ålder, tar vi virushotet på stort allvar. I Kina och Italien har allvarliga sjukdomsfall och dödsfall observerats bland personer över 70 år som redan har en grundsjukdom, såsom diabetes, högt blodtryck eller hjärt- och kärlsjukdom. Risken är högst för personer över 80 år.

Vi uppmanar våra medlemmar att aktivt följa med hur situationen utvecklas. Det är skäl att följa rekommendationerna om att vara noggrann med handhygienen, nysa i armvecket och låta bli att ta i hand.

Personer som känner sig krassliga  får gärna stanna hemma också om de inte misstänker coronavirus. Om  man har feber eller misstänker att man kommit i kontakt med en smittbärare ska man per telefon kontakta sin hälsocentral för att få mera råd.

 

För information om coronaviruset se https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Se även Svenska pensionärsförbundet

https://www.spfpension.fi/sv/start/article-160807-72580-pensionarsforbundet-staller-in-rockkryssning

 

 

 

 

Resan till svenskbygderna i Estland

Utfärden till Emil Wikströms ateljé Visavuori 

 

 

 

Länk till Samrådets kalender

http://seniorer.fi