Munksnejdens Pensionärer rf

Aktuellt

Torsdagen den 28.3. kl. 13 kommenterar Björn Månssonunder valen på våren under rubriken "Ett liv efter sote? Två val på kommande" i Munksnäs servicecentral.

Torsdagen den 4.4. kl. 15.00-16.30 kan du komma till Dataklubben i Servicecentralen, klubbrummet 2 vån. Dataklubben är för dig som önskar lära dig bättre utnyttja din tablett, smarttelefon eller PC, önskar få hjälp med något problem, utbyta erfarenhet med andra.Ingen förhandsanmälning. 

Sista anmälningsdagen

Anmälningar kan göras senast 18.3. till lunchen på restaurang På kroken vid Sandvikskajen 11.  Eili tar emot anmälningar på 0500 602 012 eller eilimyreen@gmail.com. Du kan också anmäla dig på Kalendern.

Du kan anmäla dig till följande evenemang på kalendersidan:

 

Vårens program

Närmare information om programpunkterna finns på kalendersidan.

 

Återkommande program

måndagar och onsdagar har du möjlighet att promenera i trevligt sällskap i Munksnäs. Våra promenader startar från Bredviksplatsen kl. 11.00. Vi samlas utanför Café Tarina dvs ”gamla posten”. Kom med!

 

Anmäl dig via kalendern till sådana evenemang som kräver förhandsanmälan.

Vår kalender

Munksnejdens pensionärer har en kalendermodell, i vilken de aktuellaste evenemangen finns högst upp och de gamla försvinner efter hand.

Du kan enkelt anmäla dig till evenemangen på kalendersidan. Klicka på rubriken så öppnar sig en mera detaljerad sida, där du också kan anmäla dig. Ange namn och gärna e-post adress (så att vi kan kontakta dig om det blir t.ex. några ändringar i programmet). I rutan "Dina kontaktuppgifter & övrigt" behöver du inte ange kontaktuppgifter om du redan skrivit din e-post adress. I denna ruta kan du meddela, att du samtidigt anmäler också någon eller några andra deltagare. Därtill kan du i samband med utflykter eller måltider anmäla om du önskar specialdiet, etc.

Det går även bra att ta med sig en vän på evenemang och utfärder. Denna person behöver inte vara medlem. Eftersom föreningen sponsorerar kostnaderna enbart för föreningens egna medlemmar så är avgiften för utomstående förhöjd, men dock med endast 5€.

Spamfiltret har vi för att säkert veta att det är en person och inte en maskin som gör anmälningen. I spamfilter-rutan fyller du i med bokstäver den siffra som anges. 

Programbladet skickas till alla medlemmar per e-post eller per itella-post i början av terminen. I sin helhet finns programmet också att tillgå via kalendersidan. När nya evenemang tillkommer under terminen finns den uppdaterade versionen där.

Resan till svenskbygderna i Estland

Utfärden till Emil Wikströms ateljé Visavuori 

 

 

 

Länk till Samrådets kalender

http://seniorer.fi