Munksnejdens Pensionärer rf

 

Om föreningen

Munksnejdens pensionärer är en förening som vill göra ditt liv trevligare, mångsidigare och innehållsrikare, så bekanta dig med vårt program i kalendern. Med Svenska Pensionärsförbundet(SPF) som takorganisation kan våra intressen beaktas i ett större sammanhang. Som medlem får du SPF:s medlemstidning God Tid.

Vi träffas två gånger per månad till månadsmöten turvis i Munkshöjdens kyrkas församlingssal, Raumovägen 3, och  i Servicecentralen i Munksnäs, Bredviksvägen 30.

Vår strävan är att ha ett mångsidigt och intressant program.

Vi brukar äta lunch tillsammans ca en gång i månaden på någon trevlig restaurang. Teater- och konsertbesök hör regelbundet till vårt program samt även aktuella utställningar. Dessutom gör vi utflykter minst en gång per termin.

Medlemmarna får 2—3 informationsblad om året. Alla aktiviteter aviseras i Hbl på Evenemangsidan i föreningsspalten på tisdagarna. Våra medlemmar med epost får meddelanden om aktualiteter i allmänhet en gång i månaden under terminerna.

Vi promenerar med eller utan stavar året runt.  Våra "Inomhusgrenar" är bridge och dataklubben och qigong.

Traditionellt hyllar vi i samband med vårfesten medlemmar som under året fyller 75, 80, 85 och 90+. Jubilarerna får personlig inbjudan.