Munksnejdens Pensionärer rf

 

Om föreningen

Munksnejdens pensionärer är en förening som vill göra ditt liv trevligare, mångsidigare och innehållsrikare, så bekanta dig med vårt program i kalendern. Med Svenska Pensionärsförbundet som takorganisation kan våra intressen beaktas i ett större sammanhang.

Vi träffas två gånger per månad till månadsmöten turvis i Munkshöjdens kyrkas församlingssal, Raumovägen 3, och  i Servicecentralen i Munksnäs, Bredviksvägen 30.

Vår strävan är att ha ett mångsidigt och intressant program.

Vi brukar äta lunch tillsammans minst en gång varje månad. Teater- och konsertbesök hör regelbundet till vårt program samt även aktuella utställningar. Dessutom gör vi utflykter minst en gång per termin.

Medlemmarna får 2—3 informationsblad om året. Alla aktiviteter aviseras i Hbl på Agendan i föreningsspalten på måndagarna. Våra medlemmar med epost får meddelanden om aktualiteter oregelbundet men ca 4 per termin.

Vi promenerar med eller utan stavar året runt.  Våra "Inomhusgrenar" är bridge och dataklubben.

Traditionellt firas en födelsedagsfest för medlemmar som under året fyller 70, 75, 80, 85 och 90+. Alla medlemmar är välkomna med på festen - jubilarerna får personlig inbjudan.