Munksnejdens Pensionärer rf

Förtroendevalda år 2021

Ordförande

Eva Stockmann, ordförande, tfn 050-380 7919, eva.c.stockmann@gmail.com

Medlemmar

Sune Almqvist,  vice ordförande, tfn 040-5322011, sune.almqvist@kolumbus.fi

Barbro (Babs) Cedercreutz, värdinna, tfn 040 8475360, barbroanna@icloud.com

Mariana (Jana) Cedercreutz, värdinna, tfn 044-294 4564,  cedercreutz.mariana@gmail.com

Jeanette Häkli, skattmästare, tfn 050-586 2660, nette.hakli@gmail.com

Siv Lindholm, medlemsärenden, tfn 050-3411 444, sivgalindholm@gmail.com

George (Jojje) Ramsay, medlem, tfn 040 505 5035, george@ramsay.inet.fi 

Mimi Wiik  sekreterare, tfn 050 5509797, mimiritva@gmail.com

 

Föreningens IT-handledare:

Christian Backman, tfn. 040 367 2915,  ch.backman@outlook.com

Sven-Erik (Svenne) Krogius, tfn 0400 700171, skrogius@winwap.com

Webmaster: Eva Stockmann, tfn 050-3807919

 

Verksamhetsgranskare
Jürgen von Essen; ersättare Sven-Erik Krogius
 

Anmälningar till föreningens begivenheter:
Anmälningar kan göras på kalendersidan.

Då förhandsbetalning förutsätts för föreningens evenemang är kontonumret           Aktia FI48 4055 11 400008 23.  Obs! Innan du betalar bör du anmäla dig och få en bekräftelse på att du har en plats på resan, teatern, m.m. ”Först till kvarn får först mala”.

Siv Lindholm representerar oss i “Konsumentrådet-Asiakasneuvosto”