Munksnejdens Pensionärer rf

Förtroendevalda år 2020

Ordförande

Eili Ervelä-Myréen, tfn 0500-602012, eilimyreen@gmail.com

Medlemmar

Eva Stockmann, vice ordförande, tfn 050-380 7919, eva.stockmann@elisanet.fi

Sune Almqvist, tfn 040-5322011, sune.almqvist@kolumbus.fi

Barbro Cedercreutz,  tfn 040 8475360, barbroanna@icloud.com

Mariana Cedercreutz, tfn 044-294 4564, cedercreutz.mariana@gmail.com

Jeanette Häkli, skattmästare, tfn 050-586 2660, nette.hakli@gmail.com

Siv Lindholm, medlemsärenden, tfn 050-3411 444, siv.lindholm@gmail.com

 

Verksamhetsgranskare
Jürgen von Essen; ersättare Sven-Erik Krogius
 

Anmälningar till föreningens begivenheter:
Anmälningar kan göras på kalendersidan.

Då förhandsbetalning förutsätts för föreningens evenemang är kontonumret           Aktia FI76 4055 0010 7039 12, som också finns angiven på kalendersidan.

Föreningens IT-handledare: Sven-Erik (Svenne) Krogius, tfn 0400 700171, skrogius@winwap.com

Webmaster: Eili Ervelä-Myréen (se kontaktuppgifter ovan)

Gun Andersin-Valtonen representerar oss i “Konsumentrådet-Asiakasneuvosto”