Munksnejdens Pensionärer rf

Förtroendevalda år 2020

Ordförande

Eili Ervelä-Myréen, tfn 0500-602012, eilimyreen@gmail.com

Medlemmar

Eva Stockmann, vice ordförande, tfn 050-380 7919, eva.stockmann@elisanet.fi

Sune Almqvist, tfn 040-5322011, sune.almqvist@kolumbus.fi

Barbro (Babs) Cedercreutz,  tfn 040 8475360, barbroanna@icloud.com

Mariana (Jana) Cedercreutz, tfn 044-294 4564, cedercreutz.mariana@gmail.com

Jeanette Häkli, skattmästare, tfn 050-586 2660, nette.hakli@gmail.com

Siv Lindholm, medlemsärenden, tfn 050-3411 444, sivgalindholm@gmail.com

 

Föreningens IT-handledare:

Christian Backman, tel. 040 367 2915, e-post ch.backman@outlook.com

Sven-Erik (Svenne) Krogius, tfn 0400 700171, skrogius@winwap.com

Webmaster: Eili Ervelä-Myréen (se kontaktuppgifter ovan)

 

Verksamhetsgranskare
Jürgen von Essen; ersättare Sven-Erik Krogius
 

Anmälningar till föreningens begivenheter:
Anmälningar kan göras på kalendersidan.

Då förhandsbetalning förutsätts för föreningens evenemang är kontonumret           Aktia FI48 4055 11 400008 23.  Obs! Innan du betalar bör du anmäla dig och få en bekräftelse på att du har en plats på resan, teatern, m.m. ”Först till kvarn får först mala”.

Siv Lindholm representerar oss i “Konsumentrådet-Asiakasneuvosto”