Munksnejdens Pensionärer rf

Förtroendevalda år 2024

Ordförande

Eva Stockmann, ordförande, 050-380 7919, eva.c.stockmann@gmail.com

Medlemmar

Sune Almqvist,  vice ordförande, 040-532 2011, sune.almqvist@kolumbus.fi

Gun Andersin-Valtonen värdinna, 0500-522 336, gun@anva.fi

Fred Packalén, skattmästare, 040-501 2329, fred.packalen@freddis.fi

Monica Pettersson, teaterbiljetter m.m, 0400-508 000, monica.m.pettersson@gmail.com

Wolter (Wollie) Ramsay, medlem, 040-501 5635, wollieram@gmail.com

Mimi Wiik  sekreterare, 050-550 9797, mimiritva@gmail.com

 

Föreningens IT-handledare:

Christian Backman, tfn. 040 367 2915,  ch.backman@outlook.com

Sven-Erik (Svenne) Krogius, tfn 0400 700171, skrogius@winwap.com

Webmaster: Eva Stockmann, tfn 050-3807919

 

Verksamhetsgranskare
Lisbeth Söderström; ersättare Barbro Cedercreutz
 

Anmälningar till föreningens begivenheter:
Anmälningar görs i första hand till den person vars namn står i programmet, eller vid ett månadsmöte.

Då förhandsbetalning förutsätts för föreningens evenemang är kontonumret           Aktia FI48 4055 11 400008 23.  Obs! Innan du betalar bör du anmäla dig och få en bekräftelse på att du har en plats på resan, teatern, m.m. ”Först till kvarn får först mala”.

Mimi Wiik representerar oss i Servicecentralens Konsumentråd