Munksnejdens Pensionärer rf

Förtroendevalda år 2023

Ordförande

Eva Stockmann, ordförande, tfn 050-380 7919, eva.c.stockmann@gmail.com

Medlemmar

Sune Almqvist,  vice ordförande, tfn 040-5322011, sune.almqvist@kolumbus.fi

Mariana (Jana) Cedercreutz, värdinna, tfn 044-294 4564,  cedercreutz.mariana@gmail.com

Jeanette Häkli, skattmästare, tfn 050-586 2660, nette.hakli@gmail.com

Wolter (Wollie) Ramsay, medlem 040-5015635, wollieram@gmail.com

Mimi Wiik  sekreterare, tfn 050-5509797, mimiritva@gmail.com

 

Föreningens IT-handledare:

Christian Backman, tfn. 040 367 2915,  ch.backman@outlook.com

Sven-Erik (Svenne) Krogius, tfn 0400 700171, skrogius@winwap.com

Webmaster: Eva Stockmann, tfn 050-3807919

 

Verksamhetsgranskare
Lisbeth Söderström; ersättare Barbro Cedercreutz
 

Anmälningar till föreningens begivenheter:
Anmälningar görs i första hand till den person vars namn står i programmet, eller vid ett månadsmöte.

Då förhandsbetalning förutsätts för föreningens evenemang är kontonumret           Aktia FI48 4055 11 400008 23.  Obs! Innan du betalar bör du anmäla dig och få en bekräftelse på att du har en plats på resan, teatern, m.m. ”Först till kvarn får först mala”.

Mimi Wiik representerar oss i Servicecentralens Konsumentråd