Munksnejdens Pensionärer rf
På möten, utfärder etc. kan det eventuellt tas bilder som publiceras på denna webbplats. Deltagarna i föreningens evenemang förutsätts känna till detta arrangemang och godkänna det.