Munksnejdens Pensionärer rf

Månadsmöte

30.03.2023 kl. 13.00 – 15.00
Advokat Olof Rehn från Advokatbyrå Rehn&Co redogör för "Pensionärens viktiga dokument. Intressebevakningsfullmakt mfl. Vilka dokument behöver pensionären och vad ska de innehålla?"

Plats
Servicecentralen