Munksnejdens Pensionärer rf

Teater

16 December 2021 kl. 18.30–21.30
*) När priset är angivet är sista anmälningsdagen även sista betalningsdagen. Obs! Föreningen har nu endast ett konto för alla betalningar. Det är: FI48 4055 11 400008 23.  Obs! Innan du betalar bör du anmäla dig och få en bekräftelse på att du har en plats på resan, teatern, m.m.