Munksnejdens Pensionärer rf

Museibesök på AmosRex

03 November 2021 kl. 11.30–13.00
Besök på AmosRex, Bill Violas videokonst. Museet öppnar kl.11, kort introduktionsföreläsning kl. 11.30. Anmälan till Eva 050-3807919 el. eva.c.stockmann@gmail.com senast 29.10. Begränsat antal deltagare.