Munksnejdens Pensionärer rf

Strausskonsert

06 Januari 2022 kl. 14.00–16.00
Strausskonsert i Finlandiahuset 6.1.2022 kl.14. Pris 68€. Anmälningar till Siv 050-3411444 eller sivgalindholm@gmail.com senast 27.11 som också är sista betalningsdag. Föreningens konto: FI48 4055 11 400008 23.